headers1.pngheaders2.pngheaders3.pngheaders4.png

Historie

Het is aan een toeval te danken dat in Bathmen de oudste, dadelijk 200 jarige Oranjevereniging van Nederland zetelt. Na de nederlaag van Napoleon in 1813 weigerden Franse soldaten de stad Deventer op te geven. Pruisen en Kozakken belegerden vervolgens Deventer om de halsstarrige Fransen te verjagen. Deze Pruisische en Russische troepen waren gelegerd in en rondom Bathmen. Hier waren ook troepen bij van de zogenoemde landstorm die onder commando stonden van de zoon van de pas aangetreden Koning Willem I.

 

Deze Erfprins en latere koning Willem II bracht in 1814 een inspectiebezoek aan de troepen in Bathmen. De Bathmense bevolking richtte toen in allerijl een Oranje comité op om de verbondenheid met het teruggekeerde huis van Oranje ter plaatse vorm te geven. Zij waren hiermee de allereersten. Tot op de dag van vandaag is deze Oranjecommissie actief en een lange geschiedenis van aandacht voor allerlei gebeurtenissen van het huis van Oranje getuigt hiervan.

Joomla templates by a4joomla